by Floris de Bijl on August 30, 2016

De stichting Eco2City is in juni 2008 opgericht met als doel het verbeteren van de leefomgeving door middel van het reduceren van voertuigbewegingen in stedelijke gebieden. De stichting bereikt dit doel door: Het ontwikkelen van nieuwe concepten voor duurzame stedelijke bevoorrading; Te werken aan onderzoeksprojecten met dit thema; Advies te geven vanuit de ervaringen van […]

{ Comments on this entry are closed }

Uitnodiging aftrap Goederencirkel

March 11, 2014

Van harte willen we u uitnodigen aanstaande donderdag 13 maart om 17.00 uur getuige te zijn van het startschot dat wethouder Jan van der Meer gaat geven aan ‘De Goederencirkel’, duurzame bewonerslogistiek in de wijken Bottendaal en Centrum Nijmegen. Misschien wel het laatste project dat hij in zijn rol als wethouder Klimaat & Energie mag […]

Read the full article →

Uitnodiging tot indienen van offerte op het project ‘Agents of Change workshops LaMiLo’

March 20, 2013

Inleiding Eco2city is partner in het InterregIVB project LaMiLo (Last Mile Logistics). Dit is een internationaal project waarin diverse partners uit de MWE (North West Europe) landen samenwerken aan duurzame en optimale logistieke oplossingen op de laatste (en ook de eerste) kilometer, dus aan een optimale stedelijke logistiek. In Nederland werkt Eco2city al vijf jaar […]

Read the full article →